Byggbasen.com


Om leverantörsportalen

Vi samlar och validerar leverantörsdata i Sveriges största portal för Byggbranschen, ett kontinuerligt engagemang som skapar transparens för en digital och modern marknad. En marknad som stärker både inköpares och leverantörers affärsprocesser för en säkrare, snabbare och hållbarare verksamhet.

Leverantörssökningar och Sourcing
Med djupgående branschspecifik information om entreprenörer och leverantörer kan du som inköpare och beställare snabbt hitta rätta leverantörer för aktuella projekt bland Leverantörsportalens 17 000 validerade företag. Det gör din beslutsprocess snabbare, säkrare och du hittar leverantörer som uppfyller dina krav.

Sök leverantörer på publika Byggbasen.com eller logga in på Leverenatörsportalen.se för att få tillgång till leverantörssök, supply management, inköpsposter, dokumenthantering m.m.

Leverantörsregistrering
Som leverantör och entreprenör når du över 30 000 användare genom att registrera och validera dina uppgifter på Leverantörsportalen. Dina uppgifter och företagspresentation kommer att visas publikt på Byggbasen.com, bli sökbar på Leverantörsportalen.se, uppdateras automatiskt på kopplade inköpares leverantörsportaler och SEO optimeras på sökmotorer som Google.

Det är inköpare och beställare i föreskrivande led hos byggföretag, arkitekter, projektledare, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar som använder Leverantörsportalen och Byggbasen.com.Vill du veta mer om tjänsten, vänligen kontakta support på tel 0651-56 45 20 eller info@byggbasen.com.